พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 371
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 รอบ2
- นักเรียนที่สมัครรอบแรกแล้วไม่ได้เข้าสอบ
-ไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือรอบแรก
สมัครรอบ2 ใหม่ทางออนไลน์ได้เลยนะคะ และเข้ากลุ่มนักเรียนเข้าใหม่เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ นะคะ โดยสแกน qr code ได้เลยค่ะ
- เอกสารต่างๆ ให้นำมาวันรายงานตัวที่เดียวเลยนะคะ