พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 468

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เข้ารอบการแข่งขันระดับภาคต่อไป

รายชื่อดังนี้

1.นางสาว อริสา รอดไพรี

2.นางสาว ธิดารัตน์ จูฑามาตย์

3.นางสาว อภิญญา เมฆขลา

4.นางสาว ฐานิตา ทองมูล

5.นางสาว กุลธิดา วงษ์ชัย

ครูผู้ควบคุมทีม ครูภาวิณี เถื่อนสุริยะ