พิมพ์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ปึการศึกษา 2564
⭐รับสมัคร 24-28 เม.ย. 64
⭐สอบ 2 พ.ค. 64
⭐ประกาศผลและรายงานตัว 6 พ.ค.64
⭐ปฐมนิเทศ 14 พ.ค.64
🏣เปิดเรียน 17 พ.ค. 64
ติดตามรายละเอียด เพจ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท