พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 446

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

นายปรีชา ตุ้มโท รก.ผอ. รร. อบจ.ชัยนาท

มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ นคร

เป็นตัวแทน รร. อบจ.ชัยนาท

ทำ MOU กับ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท

ตาม โครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อ

ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

ณ หอประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท

อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท จ.ชัยนาท