พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 501

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เปิดคัดนักเรียนห้องเรียนกีฬา
ผู้ปกครองท่านใดที่มีบุตรหลานที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล
สามารถนำนักเรียนมาทดสอบฝีเท้าตามวันและเวลาดั่งกล่าว ⚽️🥇
#ครูคุมหอพักใจดีมาก
#ผู้ปกครองที่มาจากจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ควรมีหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัดมาด้วยครับ