พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 406

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้รับการสนับสนุนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วพื้นที่ ร.ร. เพื่อป้องกันไวรัส โควิด - 19 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท