พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 454

16 พ.ย. 2563 รร.อบจ.ชัยนาทร่วมกับสำนักงาน กศน.จ.ชัยนาทและศึกษาธิการจังหวัด จัดกิจกรรม 904 จิตอาสาพระราชทานหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย นำโดยทีมวิทยากร ผอ.นิรัช สามัคคี ผอ.กศน.ชัยนาท และทีมวิทยากร พร้อมสื่อ เนื้อหา เทคนิค แสงสี เสียง ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรเป็นอย่างสูง